Kontribo (Contribute)

Mund të kontriboni duke përdorur llogarinë tonë bankare
( You can contribute using our bank account )

GNTC FONDI HUMANITAR

Veternik P.N 10000 Prishtinë, Kosovë

Emri i bankës (Bank Name)

NLB PRISHTINA SH.A

Llogaria Bankare (Bank Account)

1701001600094075

Swift Code
NLPRXKPR

IBAN Code
XK05 1701 0016 0009 4075

 

 

 

✶ VËREJTJE: Të gjitha informatat e donatorëve si dhe kontributet e dhëna bëhen publike

( ✶ NOTE: All donor information as well as contributions made public )

+383 49 77 77 55
Kosovë, Prishtinë, 10000, Veternik P.N
fondihumanitar@gntc-ks.com