DONATORËT

FONDI I MBLEDHUR

DONATORËT

RKS

RKS

RKS

RKS

SLO

SLO

TR

MNG

TR

TR

SRB

MNG

AL

SRB

RKS

SLO

RKS

TR

MKD

SRB

TR

BIH

TR

RKS

TR

RKS

TR

TR

SLO

TR

TR

RKS

RKS

SLO

RKS

SRB

TR

TR

TR

TR

TR

TR

TR

TR

TR

TR

RKS

CHZ

BIH

RKS

SRB

RKS

SRB

RKS

RKS

RKS

SRB

BIH

RKS

SLO

RKS

SRB

RKS

TR

MK

TR

BiH

BIH

CHZ

TR

MK

TR

RKS

BIH

RKS

TR

RKS

BIH

SRB

MKD

RKS

RKS

TR

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

MKD

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

MKD

RKS

RKS

MK

RKS

RKS

MK

RKS

MK

RKS

RKS

RKS

RKS

+383 49 77 77 55
Rr. Prishtinë – Gjilan, nr. 34, Veternik
10000 Prishtinë Kosovë
[email protected]