DONATORËT

FONDI I MBLEDHUR

DONATORËT

RKS

RKS

SLO

SLO

SRB

TR

MEN

RKS

MEN

RKS

TR

SRB

SRB

SLO

RKS

SRB

RKS

RKS

RKS

RKS

TR

TR

RKS

RKS

TR

RKS

TR

RKS

ALB

TR

MK

SRB

MK

RKS

SRB

MK

BH

SRB

RKS

BH

MK

MK

RKS

SRB

RKS

RKS

MK

TR

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

MK

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

+383 49 77 77 55
Rr. Prishtinë – Gjilan, nr. 34, Veternik
10000 Prishtinë Kosovë
[email protected]