fondihumanitar@gntc-ks.com

37,959

DONATORËT

1,514,160

FONDI I MBLEDHUR

Lista e donatorëve

DONATORËT


RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

SLO

SLO

TR

MNG

SRB

MNG

ALB

SRB

RKS

TR

SLO

SLO

SRB

BIH

RKS

TR

TR

RKS

BIH

SRB

SRB

SLO

CRO

RKS

MKD

RKS

RKS

TR

RKS

SRB

RKS

TR

RKS

TR

RKS

RKS

TR

RKS

TR

RKS

TR

TR

RKS

BIH

RKS

RKS

RKS

TR

TR

TR

TR

RKS

CHZ

BIH

RKS

SRB

SRB

SRB

SLO

RKS

RKS

SRB

RKS

RKS

RKS

TR

SRB

RKS

TR

MK

TR

BiH

RKS

RKS

RKS

TR

MK

TR

RKS

BIH

RKS

TR

RKS

BIH

SRB

MKD

RKS

RKS

TR

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

MKD

RKS

RKS

TR

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

TR

RKS

RKS

RKS

RKS

MKD

RKS

MK

RKS

RKS

MK

RKS

RKS

RKS

MKD

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

CHZ

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS