sq

DONATORËT

FONDI I MBLEDHUR

 Të ardhurat – GNTC FONDI HUMANITAR