NAŠA ISTORIJA

 

GNTC Humanitarni fond

 • Ovaj fond je 2017. godine osnovala porodica Kadriu, koja je ujedno i vlasnik kompanije GNTC Gorenje Niti Tiki Company (“GNTC group” a.d.).
 • Osnivači su svi članovi porodice Kadriu, i to:
 • I      Aqif i njegova supruga Salije (prva generacija)
 • II    Zijush, Fatmire, Fatmir i Sevime (druga generacija) i
 • III  Ermira, Rinor, Rinit, Blenda, Florina, Natyra, Agan i Nart (treća generacija).  
 • Razlog za to što je porodica Kadriu odlučila da osnuje GNTC humanitarni fond je taj što je u kompaniji bilo mnogo molbi različitih lica za pomoć koja je bila potrebna iz zdravstvenih razloga ili zbog teških životnih uslova.
 • Ko pomaže GNTC humanitarnom fondu:  
 • GNTC-Gorenje NitiTiki Company (“GNTC group” a.d.) svakog meseca izdvaja određenu vrednost;
 • Radnici kompanije GNTC Gorenje NitiTiki Company (“GNTC group” a.d.) izdvajaju određenu sumu od svojih mesečnih plata;
 • Neki od naših partnera dobrovoljno uplaćuju priloge na žiro-račun GNTC humanitarnog fonda.
 • Ostali koji imaju dobru volju.
 • Takođe, odbor kompanije je doneo odluku da kod svih investicija koje se realizuju i faktura koje se izdaju na ime kompanije GNTC Gorenje NitiTiki Company (“GNTC group” a.d.), izvođač radova uplaćuje priloge u iznosu od 3% od vrednosti fakture na bankovni račun fondacije.
 • Bankovni račun GNTC humanitarnog fonda otvoren je za sve one koji žele da daju priloge i pomažu ljudima u nevolji. Nijedan prilog ili pomoć se ne prihvata ako nije uplaćen preko bankovnog računa fonda.
 • Pomoć se raspodeljuje po potrebi koju procenjuje odbor GNTC humanitarnog fonda i to preko banke.
 • Svim onima koji pomažu i uplaćuju priloge u fond otvorena su vrata ako im bude bila potrebna pomoć za sebe ili nekog drugog za koga smatraju da mu je pomoć potrebna.
 • Lako je i moguće pomoći nekome po mogućnosti, ali onaj ko je u velikoj nevolji ne može sam da reši problem bez doprinosa drugih. Doprinesi i ti kako bismo pomogli mnogim drugima koji su u nevolji.
 • Danas sam ja taj kome je potrebna pomoć, a sutra to možeš biti ti! Ako ne daješ, ne možeš ni primati!

Obaveštenje: Može doći do grešaka u prevodu 

Zašto pomagati?

Milioni ljudi doniraju u dobrovoljne svrhe zbog pozitivnog efekta koje to ima na njihov život. Doniranje može biti od koristi i vama! Takođe, ohrabrite svoje prijatelje i članove porodice da učine isto.

Naša misija

Naša misija je da se zajedno staramo jedni o drugima!

Naša vizija

Naša vizija je da ulivamo nadu deci, mladima i ljudima u potrebi gde god da se nalaze!