KONTRIBO                        KONTRIBO ONLINE

Mund të kontriboni duke përdorur llogarinë tonë bankare

GNTC FONDI HUMANITAR

Veternik P.N 10000 Prishtinë, Kosovë

Emri i bankës

NLB PRISHTINA SH.A

Llogaria Bankare

1701001600094075

Swift Code
NLPRXKPR

IBAN Code
XK05 1701 0016 0009 4075

 

 

 

✶ VËREJTJE: Të gjitha informatat e donatorëve si dhe kontributet e dhëna bëhen publike

    Emri
    Shteti
    Adresa
    Numri Telefonit
    Vlera e kontributit €